ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน สิเรียม 3วัน 2คื

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน สิเรียม 3วัน 2คื
รหัสสินค้า: myanmar-00075
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 13,900.00บาท
ไม่รวมภาษี: 13,900.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

BID:MMR04 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน สิเรียม 3วัน 2คืน #พักโนโวเทล 5 ดาว พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา NOVOTEL YANGON MAX สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
27-29ม.ค.60ราคา13,900บาท(รับได้02ที่
11-13ก.พ.ราคา16,900บาท(รับได้12ที่)
12-14ก.พ.ราคา14,900บาท(รับได้16ที่)
17-19ก.พ.60ราคา13,900บาท(รับได้01ที่)
18-20ก.พ.60ราคา13,900บาท(รับได้02ที่)

11-13มี.ค.60ราคา13,900บาท(รับได้27ที่)
17-19มี.ค.60ราคา13,900บาท(รับได้19ที่)
24-26มี.ค.60ราคา13,900บาท(รับได้16ที่)
25-27มี.ค.60ราคา13,900บาท(รับได้34ที่)
31มี.ค.-02เม.ย.ราคา13,900บาทรับได้29ที่

01-03เม.ย.ราคา13,900บาท(รับได้34ที่)
07-09เม.ย.ราคา15,900บาท(รับได้34ที่)
08-10เม.ย.ราคา15,900บาท(รับได้34ที่)
13-15เม.ย.ราคา15,900บาท(รับได้34ที่)
14-16เม.ย.ราคา16,900บาท(รับได้34ที่)
15-17เม.ย.ราคา16,900บาท(รับได้34ที่)
21-23เม.ย.ราคา13,900บาท(รับได้34ที่)
22-24เม.ย.ราคา13,900บาท(รับได้34ที่)
28-30เม.ย.ราคา13,900บาท(รับได้34ที่)
29เม.ย.-01พ.ค.ราคา13,900บาท(รับได้34ที่)

อัตรานี้ไม่รวม:
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น , คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตราวันละ 150 บาท/วัน/คน (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
--------------------
#จุดเด่นของโปรแกรม
-ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
-สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
-สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
-สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
-ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพรพระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
-อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน
-เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว NOVOTEL YANGON MAX
-แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+บทสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)
-----------------------
รายละเอียดย่อ:
วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) / (อาหารว่าง/กลางวัน/เย็น)
04.30 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ขาออก ชั้น 2 เคาท์เตอร์สายการบินนกแอร์ ประตู 6 Nok Air (DD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
06.30 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้งโดยเที่ยวบิน DD 4230 ** มีบริการอาหารว่างบนเครื่องค่ะ **
07.15 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เมียนม่าร์ ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค (Bago)
เข้าสู่พักที่ KYAITHIYO, YOYOLAE HOTEL เชิญ
ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง / (เช้า/กลางวัน/เย็น)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก** โรงแรมสไตล์โมเดิร์นสุดหรูระดับ 5 ดาวที่เพิ่งเปิดตัวได้เพียง 9 เดือน NOVOTEL YANGON MAX HOTEL

วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ / (เช้า/กลางวัน/เย็น)
21.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 4239
22.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม
●●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:www.ljyueli.com www.hotels4golfers.com www.gonsearch.com www.elite-connexion.org
sweetnessbytacy.com www.zestfresheats.com    
       
ทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด        
         
         
         

 

ระบบโดย OpenCart
ทัวร์พม่า mariannedirksen.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004