ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม โดย อ.ป๋า The Miracle Number 3 วัน 2 คืน

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม โดย อ.ป๋า The Miracle Number 3 วัน 2 คืน
รหัสสินค้า: myanmar-00061
สถานะสินค้า: มีสินค้า
ราคา: 15,999.00บาท
ไม่รวมภาษี: 15,999.00บาท
จำนวน:     - หรือ -   รายการโปรด
เปรียบเทียบ

SML: ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สิเรียม โดย อ.ป๋า The Miracle Number 3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน Air Asia
10-12 กุมภาพันธ์ 2017 ราคา15,999บาท(รับได้18ที่)

**อัตรานี้ไม่รวม: ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 500 บาท /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง **
-------------------------
•พิเศษสำหรับผู้ร่วมทริปทุกท่าน รับคำแนะนำเรื่องศาสตร์ตัวเลขในทุประเภท และ วิเคราะห์หมายเลขโทรศัพท์ฟรี รวมทั้ง รับรหัส ATM และ Password นำโชคให้ถูกโฉลกถูกต้องตรงตามบุคคล
•ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพร เทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
•สักการะพระบรมรูป พระสุพรรณกัลยา
•สักการะ พระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน นมัสการ พระนอนตาหวาน
•สักการะ พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งตลาดสก๊อต
•ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย ขอพร พระอุปคุต เรื่องโชคลาภ เจดีย์เยเลพญา สิเรียม
•อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัดต่อวัน
•เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์น 5 ดาว
-------------------------
รายละเอียดย่อ:
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง) - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระราชวังบุเรงนอง - คิมปูนแค้มป์ - พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ)
04:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้า 1 เคาน์เตอร์ 3 สายการบิน AIR ASIA โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
07:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มิงกาลาดง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า โดยเที่ยวบินที่ FD251 (ใช้เวลาบินประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
08:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน มิงกาลาดง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศพม่า ช้ากว่าประเทศไทย 30 นาที หรือครึ่งชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี หรือ เมืองพะโค (Bago)
ที่พัก KYAITHIYO, YOYOLAE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน - เจดีย์ไจ้ปุ่น - พระนอนชเวตาเลียว - หงสาวดี - พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี - พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
ที่พัก Chatrium Hotel Royal Lake Yango หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญา - วัดบารมี - เจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - ตลาดสก๊อต - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยาน ดอนเมือง)
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน มิงกาลาดง ย่างกุ้ง ประเทศพม่า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
21:30 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA‎ เที่ยวบินที่ FD258
23:15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน ดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ

●●●●●●●●●●●●●●●●●
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : #เดซี่แทรเวล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/07406
#DaisyTravel Co.,Ltd (ติดต่อ คุณ หญิง /คุณ ง้า)
Tel:02-1216063/02-1216061
Fax: 02-1216036
กดเพื่อดู Line: xxxxx 1: so.nga.phun
กดเพื่อดู Line: xxxxx 2 : kitty.ying
Hotline: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx616 / กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx117
E-mail: info@daisytravel.co.th
Facebook:https://www.facebook.com/addmindaisytravel

เขียนข้อคิดเห็น

ชื่อของคุณ:


ความคิดเห็น: หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML!

ให้คะแนน: แย่           ดี

พิมพ์รหัสป้องกันสแปม:www.ljyueli.com www.hotels4golfers.com www.gonsearch.com www.elite-connexion.org
sweetnessbytacy.com www.zestfresheats.com    
       
ทัวร์ยุโรป ราคาประหยัด        
         
         
         

 

ระบบโดย OpenCart
ทัวร์พม่า mariannedirksen.com © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004